Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2020 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2020

 • Podpora Sponzorstvo
  30. výročie založenia SZSM- Konferencia
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga v tlačených materiáloch, propagačnej stene, bezplatná inzercia v časopise Nádej, 30. minút prednáška v odbornom programe podujatia
  Suma: 4000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  Kampaň Staroba sa nás dotýka 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v rámci projektu na www.socia.sk, na FB SOCIA, audio - vizuálnych materiáloch, logo vo videu ku kampani o demencii, vizuály kampane a tlačovej správe Suma: 3000 €
  Organizácia: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, so sídlom Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  Zverejnenie názvu spoločnosti Biogen s prelinkom na spoločnosť na webovej stránke – sazch.sk/parneri-2020/2021
  Účel: prezentácia spoločnosti na stránke organizácie
  Suma: 2500 €
  Organizácia: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH), so sídlom Kollárova 11, 90201 Pezinok
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  16. ročník Abilympiády SZSM 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach, plagáte, web-stránke akcie, 30 minút prednáška v odbornom programe
  Suma: 4000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Štvrtá celoslovenská pacientska konferencia
  Účel: uverejnenie loga spoločnosti Biogen na spoločnom pútači spolu s ostatnými podporovateľmi konferencie, v programe konferencie, v spodnej lište obrazovky počas online prenosu a na stránke AOPP: https://aopp.sk/event
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava 

 • Granty
  Corona vírus nás nezastaví
  Účel: podpora projektu - organizácia pravidelných online stretnutí (Bratislava, Trenčín, Žilina) členov združenia za účelom poskytnutia aktuálnych informácií, postupov týkajúcich sa aktuálnej situácie, zabezpečenie ochranných prostriedkov, zabezpečiť kontakt s odbornou verejnosťou v súvislosti s vypracovaním odporúčaní pre pacientov
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  SMA – spoločne myslíme aktívne!
  Účel: identifikácia potrieb pacientov a vhodných komunikačných nástrojov na vzdelávanie pacientov, príprava príspevkov na identifikované témy a redakčné spracovanie príspevkov, organizácia letných pobytov pre deti a rodiny, zabezpečenie rehabilitácie pre pacientov
  Suma: 20 000 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 8, 82104 Bratislava

 • Iné
  Rúška pre spoločnosť Biogen
  Účel: nákup rúšok
  Suma: 720 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava

   

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.