Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2021 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2021

 • Podpora Sponzorstvo
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 5000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  17. ročník Abilympiády SZSM 2021
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga v tlačených materiáloch, bezplatná inzercia v časopise Nádej, 30. minút prednáška v odbornom programe podujatia
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA 2021
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v rámci projektu na www.socia.sk, na FB SOCIA, PPC kampaň, audio - vizuálnych materiáloch, logo vo videu ku kampani o demencii, vizuály kampane a tlačovej správe.
  Suma: 13 000 €
  Organizácia: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, so sídlom Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  Piata celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: uverejnenie loga spoločnosti Biogen na spoločnom pútači spolu s ostatnými podporovateľmi konferencie, v programe konferencie, v spodnej lište obrazovky počas online prenosu a na stránke AOPP: https://aopp.sk/event
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava
 • Iná podpora
  Novoročné pohľadnice pre spoločnosť Biogen
  Účel: nákup pohľadníc
  Suma: 825 €
  Organizácia: OZ AMAZONKY, Námestie SNP 13, 81106 Bratislava

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.