Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2022 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2023

  • Sponzorstvo podujatí/projektov

Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava

9. Ročník od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex – Máj 2023
Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia, spomenutie spoločnosti na tlačovej konferencii.
Suma: 5000 €

Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava

Edukatívny workshop AOPP – Máj 2023
Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch, označenie partnera (pozvánky, tlačoviny, tlačová správa) propagácia loga spoločnosti na webovej stránke AOPP a sociálnych sieťach v rámci vizuálu ku konferencii
Suma: 2000 €
Siedma celoslovenská pacientska konferencia AOPP – November 2023
Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, tlačová správa, plagáty, letáky, elektronické bannery, verbálna zmienka), propagácia loga spoločnosti na webovej stránke AOPP a sociálnych sieťach v rámci vizuálu ku konferencii
Suma: 3000 €

Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, 917 01  Trnava

Svetový deň ľudí s SM „Deň Slnečníc 2022“ -  Máj, 2023
Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) edukačná prednáška
Suma: 5000 €
19. Ročník Abilympiády SZSM - Október, 2023
Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) inzercia v časopise
Suma: 2000 €

Otvorme dvere, otvorme srdcia, M.R.Štefánika 2427, 093 01  Vranov nad Topľou

Cesta môjho zotavenia – December, 2023
Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, tlačové konferencie, bannery) propagácia loga spoločnosti na webovej stránke ODOS.
Suma: 2000 €

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Mesačná 12, 821 02  Bratislava

Nervovosvalové ochorenia – NSO (NádejSvojpomocOdbornosť) – September 2023 – August 2024
Účel: logo spoločnosti na webovej stránke OMD, logo spoločnosti v časopise Ozvena
Suma: 7000 €

 

  • Iné

OZ AMAZONKY, Namestie SNP 13, 81106 Bratislava

Novoročné pohľadnice pre spoločnosť Biogen
Účel: nákup pohľadníc
Suma: 800 €