Transparentnosť - Slovenská republika

V Európe sme členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a riadime sa Etickým kódexom EFPIA, ktorý je súborom hlavných princípov vyžadujúcich, aby farmaceutické spoločnosti zverejňovali prevody hodnôt poskytované európskym zdravotníckym odborníkom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

EFPIA

Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2022 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

 

 

 

Pacienti

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2022

 • Podpora podujatí Sponzorstvo
  Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM
  ), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava

  8. Ročník od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex – Máj 2022
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 5000 € + 1015 €

  Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava
  Šiesta celoslovenská pacientska konferencia AOPP – November 2022

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, tlačová správa, plagáty, letáky, elektronické bannery, verbálna zmienka), propagácia loga spoločnosti na webovej stránke AOPP a sociálnych sieťach v rámci vizuálu ku konferencii
  Suma: 3000 €

  Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  Svetový deň ľudí s SM „Deň Slnečníc 2022“, Máj, 2022

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) edukačná prednáška, inzercia v časopise
  Suma 5 000 €

  18. Ročník Abilympiády SZSM, Október, 2022
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) edukačná prednáška, inzercia v časopise
  Suma: 3 000 €

  Organizácia muskulárnych distrofikov v SR, Mesačná 12, 82101 Bratislava
  Umiestnenie loga na stránke OMDVSR
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na webe organizácie
  Suma: 2500 €

  Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Kollárova 11, 902 01 Pezinok
  Umiestnenie loga na stránke SAZCH

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na webe organizácie
  Suma: 2500 €

 • Grant
  Asociácia pomoci postihnutým – APPA,
  Krajinská 32, 921 01 Piešťany

  O krok vpred 2022
  Účel:  prispieť k skvalitneniu života detí a dospelých so zdravotným postihnutím;
  umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať špeciálne rehabilitácie podľa ich vlastného výberu;podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu.
  Suma 8 000 €

 • Iné
  OZ AMAZONKY
  , Namestie SNP 13, 81106 Bratislava
  Účel: Novoročné pohľadnice - nákup pohľadníc pre spoločnosť Biogen
  Suma: 510 €