Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

w 2020 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROWADZENIE TELEWIZJI INTERNETOWEJ PTSR 20.000 PLN
2 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA PROJEKTU "ABILIMPIADA" 30.000 PLN
3 Fundacja PTSR PUBLIKACJA CZASOPISMA "SM EXPRESS" 20.000 PLN
4 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SM I 30-LECIA PTSR 26.000 PLN
5 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WALCZ O SIEBIE" 75.000 PLN
6 FUNDACJA SMA REALIZACJA KAMPANII EDUKACYJNEJ "BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI O SMA" 80.000 PLN
7 FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ REALIZACJA SZKOLENIA PERSONELU KOSM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASYSTENTÓW OPIEKI 7.871 PLN
8 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ RADOM REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WYJŚC Z CIENIA I STAĆ SIĘ WIDOCZNYM" 9.300 PLN
9 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE SPONSORING DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 120.000 PLN
10 KRAJOWE FORUM ORPHAN SPONSORING KONFERENCJI "CHOROBY RZADKIE - DIAGNOSTYKA I LEKI DEDYKOWANE ICH TERAPII - WYZWANIA DLA POLSKI 2021" 26.000 PLN
11 KRAJOWE FORUM ORPHAN SPONSORING KONFERENCJI "ŚWIATOWY DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2020" 30.000 PLN