Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

w 2019 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 FUNDACJA NEUROPOZYTYWNI PORADNIK LOGOPEDYCZNY 9.000 PLN
2 FUNDACJA SMA ORGANIZACJA KONFERENCJI "WEEKEND ZE SMAKIEM" 200.000 PLN
3 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ULICA REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "SILNI MŁODZI" 8.000 PLN
4 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE REALIZACJA PROJEKTU "SZKOŁA MOTYWACJI" 120.000 PLN
5 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO REALIZACJA SZKOLENIA "PROFESJONALNIE O SM" 16.000 PLN
6 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA KONFERENCJI "SM U DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH" 10.000 PLN
7 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ORGANIZACJA KONFERENCJI "SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM" 5.000 PLN
8 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA PROJEKTU "SYMFONIA SERC" 30.000 PLN
9 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA PROJEKTU "ABILIMPIADA" 30.000 PLN
10 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROWADZENIE TELEWIZJI INTERNETOWEJ PTSR 30.000 PLN
11 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA DEBAT O SM 16.000 PLN
12 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO PUBLIKACJA CZASOPISMA "SM EXPRESS" 20.000 PLN
13 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM "SEZAM" ORGANIZACJA KONFERENCJI "PACJENT Z SM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE" 13.000 PLN
14 POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH PUBLIKACJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA TEMAT FIZJOTERAPII W SMA (PŁYTA CD) 7.990 PLN