Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

w 2017 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 Fundacja Neuropozytywni Wydawnictwo ŚMielinki 17 200 PLN
2 Fundacja SM Walcz o Siebie
Kampania SM Walcz o siebie oraz Szkoła Motywacji 140 000 PLN
3 Fundacja SMA Konferencja nt. SMA -sierpień 2017 51 000 PLN
4 Mazowieckie Stowarzyszenie Pomagajmy Razem Zakup windy do ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych 20 000 PLN
5 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Koszalinie Organizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych 3 000 PLN
6 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wydawnictwo SM Express 30 000 PLN
7 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wydawnictwo SM Express 35 000 PLN
8 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Organizacja Ambilimpiady 37 500 PLN
9 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warsztaty szkoleniowe nt. SM dla lekarzy pierwszego kontaktu 30 000 PLN
10 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Kampania SyMfonia Serc 30 000 PLN
11 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego   Organizacja serii debat nt. SM na terenie całego kraju 65 000 PLN
12 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Dolnoslaski
Organizacja konferencji nt. neurorehabilitacji – październik 2017 6 000 PLN
13 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial W Radomiu Organizacja warsztatów dla chorych na SM – czerwiec 2017 19 400 PLN
14 Slaskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam Organizacja konferencji edukacyjnej dla chorych na SM - październik 2017 18 000 PLN
15 Slaskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 22 000 PLN