Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

w 2018 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Projekt Silni Młodzi SM Super Mocni 8 000 PLN
2 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Edukacja członków PTSR dla lepszego wsparcia i informacji dla chorych 36 000 PLN
3 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warsztaty wiedzy o SM w wybranych 5 miastach 1.03-30.11.2018 5 000 PLN
4 Fundacja SM Walcz o Siebie Szkoła Motywacji - portal, E-learning 120 000 PLN
5 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam Konferencja "Wybrane aspekty jakości życia w stwardnieniu rozsianym" 12 maja 2018 10 000 PLN
6 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Abilimpiada SM 2018 30 000 PLN
7 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski Akcja "Jak nie my, to kto" wyprawa pacjentów z SM z Palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko 3 500 PLN
8 Fundacja SMA VI Weekend z SMA 23-25 sierpnia 2018 75 500 PLN
9 Fundacja Walczę  z SM "Możesz sam" program usprawnieniowy osób z SM 6 360 PLN
10 Fundacja SMA Publikacje i film na temat opieki nad chorym na SMA dla rodzin i ośrodków medycznych 33 700 PLN
11 Fundacja Urszuli Jaworskiej Opieka skoordynowana w leczeniu SM (KOSM) 15 000 PLN
12 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Telewizja internetowa PTSR 30 000 PLN
13 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego "Mapa SM-gdzie i jak uzyskać leczenie" 15 500 PLN
14 Fundacja Neuropozytywni Wydawnictwo Śmielinki 17 200 PLN
15 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu Szkolenie edukacyjno- informacyjne na 30-lecie radomskiego oddziału PTSR 9 000 PLN
16 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu Warsztaty aktywacyjno-edukacyjne dla chorych 18-24 czerwca 2018 24 900 PLN
17 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Kampania informacyjna "SyMfonia serc" na Krakowskim Przedmieściu 9 września 2018 40 000 PLN
18 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie XVI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy wrzesień 2018 3 000 PLN
19 Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Ćwiczenia rehabilitacyjne wydane na CD i pendrive'ach. 20 000 PLN