Przejrzystość - Poland

Biogen w Europie jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i popiera Kodeks Przejrzystości EFPIA, który określa zasady i wymaga od firm farmaceutycznych udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia publicznego.

EFPIA

Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Organizacje pacjentów

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

 

w 2021 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Usługa - udział w spotkaniu promującym aplikację Cleo 616,00 PLN
2 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Grant na rzecz całorocznych działań edukacyjnych w obszarze SM 92.000,00 PLN
3 FUNDACJA SMA Usługa - przygotowanie prezentacji p.t. “Workshops for adults with SMA and other good practices for adult patients” 574,00 PLN
4 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz aktywny udział w sesji pt. "Programy Lekowe SM - zarządzanie oraz ich wartość dla pacjenta, neurologa i szpitala" w czasie 10. MSEM w dniu 27.10.2021 889,29 PLN
5 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Sponsoring działań komunikacyjnych dla pacjentów z SM w czasie pandemii COVID-19 - kampania 2021/2022 172.200,00 PLN
6 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Dzialania komunikacyjne zwiazane z promocja aplikacji Cleo 24.600,00 PLN
7 FUNDACJA CHOROB MÓZGU Sponsoring Studia Akademii Fundacji Chorób Mózgu podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniach 15-17.09.2021 20.000,00 PLN
8 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Nagranie wykładu video do umieszczenia na stronie internetowej projektu Akademia Młodego Smologa 862,23 PLN
9 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA (MPS) MUKOPOLISACHARYDOZĘ I CHOROBY RZADKIE Grant na rzecz pobytu rehabilitacyjnego dzieci z chorobami ultrarzadkimi 40.000,00 PLN
10 FUNDACJA SMA Grant na rzecz warsztatów dla dorosłych pacjentów z SMA 60.000,00 PLN
11 FUNDACJA SMA Grant na rzecz działań edukacyjnych skierowanych do fizjoterapeutów 50.000,00 PLN
12 FUNDACJA SMA Grant na rzecz kampanii edukacyjnej "Trzy lata leczenia SMA w Polsce" 25.000,00 PLN