Offentliggjøring - Norway

I Europa er vi medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og støtter EFPIA Disclosure Code, et sett med veiledende prinsipper som krever at farmasøytiske selskaper offentliggjør verdioverføringer til europeisk helsepersonell og sykehus.

EFPIA

Biogen har stor tro på at samarbeid med helsepersonell er avgjørende for å oppdage, utvikle og levere innovative terapier som kan forbedre pasienters livskvalitet. Samtidig mener vi at dette samarbeidet skal utføres åpent og transparent.

Som medlem av EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) og LMI (Legemiddelindustrien) er Biogen stolt av å støtte og opprettholde retningslinjene som EFPIA Disclosure Code og LMIs regler for markedsføring av legemidler innebærer. I tråd med disse retningslinjene offentliggjør Biogen alle finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner årlig, fra og med januar 2016.

 

 

 

 

Pasientorganisasjoner

Som en troverdig og aktuell samarbeidspartner for interessentene på alle våre sykdomsområder, ønsker vi åpenhet rundt våre samarbeidsprosjekter, det være seg med leger, pasientforeninger, helsemyndigheter eller andre.

Vår politikk for samarbeid med pasientforeninger er som følger:

  • Samarbeidet med pasientforeningene følger "Anbefalte retningslinjer mellom FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og LMI (Legemiddelindustriforeningen) for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjoner og legemiddelindustri" og LMIs "Regler for samarbeid mellom legemiddelindustrien og pasientorganisasjoner".
  • Det skal foreligge en skriftlig prosjektavtale med den gjeldende pasientforening, som spesifiserer henholdsvis pasientorganisasjonens og Biogens ansvar og oppgaver i prosjektet, samt spesifikasjon av kostnader.
  • Biogen betinger at støtten fremgår i pasientforeningens årsregnskap.
  • Det skal være offentlighet om bidragene fra Biogen til pasientforeningene.

Inngåtte prosjektavtaler om samarbeid mellom pasientforeninger og Biogen Norway AS i 2023:

- MS Forbundet: NOK 95.500,- ex. moms.

Beløpet inkluderer medlemsavgift i MS-forbundet, annonseringer i MS-bladet, samt kjøp av plass til stand.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.