Transparantie - Netherlands

In Europa zijn we lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en steunen we de “Disclosure Code” van EFPIA. Deze bevat richtlijnen die farmaceuten verplichten om betalingen aan artsen of zorgorganisaties binnen Europa altijd publiek te maken.  

EFPIA

Biogen is er van overtuigd dat samenwerken met zorgverleners cruciaal is om innovatieve behandelingen die de levens van patiënten verbeteren te ontdekken, ontwikkelen en beschikbaar te maken. Tegelijkertijd zijn we van mening dat deze interacties op een open en transparante wijze moeten worden verricht.

In 2013 is in Nederland als eerste land ter wereld een openbaar toegankelijk Transparantieregister gelanceerd, met daarin informatie over de financiële relaties die bedrijven met artsen, zorgstellingen en patiëntenorganisaties onderhouden. Dat register wordt elk jaar geactualiseerd. Op de website van het Transparantieregister wordt beschreven welke financiële relaties wel en niet worden geregistreerd.

Ook in 33 andere Europese landen is de openbaarmaking van financiële relaties sinds begin 2015 een feit, met de inwerkingtreding van de zogeheten ‘Disclosure Code’ van de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). De hierin beschreven transparantieregels zijn door de leden van de Europese koepel in 2016 geïmplementeerd. Ook Biogen is lid van EFPIA. In het bijgevoegde document wordt beschreven hoe Biogen in Europa de ‘Disclosure Code’ implementeert. In het Nederlandse Transparantieregister zijn de financiële relaties die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling (R&D) niet opgenomen. In de EFPIA code is afgesproken dat ledenbedrijven de uitgaven aan R&D op geaggregeerd niveau publiceren op hun eigen bedrijfswebsite. De uitgaven aan R&D bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en zijn inclusief aan onderzoek gerelateerde kosten.

Biogen maakt de uitgaven aan R&D bekend via de websites van de lokale Europese vestigingen of (voor die landen waar Biogen geen vestiging heeft) via de internationale Biogen website.

  • De uitgaven in 2021 van Biogen voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland waren € 2.102.129
  • De uitgaven in 2022 van Biogen voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland waren € 2.239.287
  • De uitgaven in 2023 van Biogen voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland waren € 1.440.161