Skaidrumas - Lietuva

Esame Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. EFPIA) nariai Europoje ir palaikome EFPIA atskleidimo kodeksą. Nuo 2020 m. EFPIA valdyba patvirtino verčių atskleidimo tvarkos pakeitimą Lietuvai. Informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO) perleistų verčių atskleidimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnis bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas V-1537. Remiantis šiais teisės aktais, informacija apie Biogen perleistas vertes SPS ir SPO pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) interneto svetainėje.

 

 

PACIENTŲ ORGANIZACIJOS

Visą vaistų gyvavimo ciklą farmacijos įmonės bendradarbiauja su mokslininkais ir sveikatos priežiūros specialistais (SPS). Tai nepaprastai svarbu siekiant patenkinti pacientų poreikius. Pramonės atstovai ir SPS kartu vykdo įvairią veiklą: atlieka klinikinius tyrimus, dalijasi gerąja praktika ir informacija apie tai, kaip gydymui pritaikyti naujus vaistus.

Farmacijos pramonės atstovai taip pat dirba su pacientų organizacijomis (PO) siekdamos pasisemti žinių ir patirties apie pacientų būklę ir susidaryti aiškų vaizdą apie tai, ką reiškia gyventi sergant vienokia ar kitokia liga, kaip vykdoma priežiūra, kokią įtaką tai daro pacientams, jų karjerai ir šeimai, kaip vaistai ir kitos gydymo priemonės gali pakeisti pacientų gyvenimo kokybę ir patenkinti jų poreikius. PO atlieka svarbų vaidmenį padėdamos tirti ir nustatyti didžiausius pokyčius pacientų sveikatai lemiantį vaistų ir gydymo poveikį.

EFPIA ir asociacijos narės patvirtino kodeksus ir gaires, kuriais siekiama užtikrinti, kad jų įmonių narių bendras darbas su SPS, SPO ir PO atitiktų aukščiausius sąžiningumo ir skaidrumo standartus. Skaidresni farmacijos įmonių ir SPS, SPO bei PO santykiai padeda gerinti supratimą apie bendradarbiavimo esmę ir jo vertę pacientų priežiūrai.

 

 

 

Moksliniai tyrimai ir plėtra