Läpinäkyvyys - Finland

Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestön EFPIA:n (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan EFPIA:n julkistamisohjeita terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden taloudellisten suhteiden selventämiseksi.

EFPIA

Me Biogenilla koemme, että yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle ja terveydenhoidon kehittymiselle, sekä sitä kautta potilaiden elämänlaadun parantamiselle. Tämän yhteistyön tulee kuitenkin tapahtua avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen.

Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestön EFPIA:n (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan EFPIA:n julkistamisohjeita yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisten suhteiden selventämiseksi. EFPIA:n julkistamisohjeet on sisällytetty Suomessa osaksi Lääketeollisuus ry:n julkaisemia Eettisiä ohjeita (Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet 2019) sekä niitä tarkentavaan Kysymyksiä ja vastauksia -dokumenttiin (Kysymyksiä ja vastauksia 2/2 - Julkistaminen (124-130 §). Biogen Finland Oy noudattaa toiminnassaan näissä ohjeissa annettuja menetelmiä ja periaatteita. Edellä mainittuja ohjeita noudattaen Biogen on kerännyt kaikki terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille suorittamansa palkkiot ja taloudelliset etuudet tammikuusta 2015 lähtien.

Yhteistyöhön on sisältynyt vuoden 2020 aikana terveydenhuollon ammattilaisille tarjottua ammatillista koulutusta tällä hetkellä nopeasti kehittyvällä aivosairauksien saralla. Biogen on voinut maksaa tilaisuuksissa luennoiville alan asiantuntijoille kohtuullisen korvauksen palkkiona työstään Lääkäriliiton suositusten mukaisesti. Aivosairauksien arvostetuimpia asiantuntijoita on käytetty neuvoa-antavina asiantuntijoina tukemassa suomalaisten aivosairauspotilaiden hoitojen kehittämistä ja edesauttamassa lääkehoitojen saatavuutta aivosairauksia sairastaville potilaille Suomessa. Biogen on lisäksi tukenut suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin. Näin on tarjottu aivosairauksia hoitaville suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus päästä kuulemaan tuoreimpia lääketieteellisiä tutkimustuloksia ja käymään tieteellistä tiedonvaihtoa kansainvälisten asiantuntijoiden kesken potilaiden hoitotulosten parantamiseksi edelleen. Biogen on lisäksi tukenut Suomessa toteutettua tutkimustoimintaa aivosairauksien saralla.

Uusin tieto ja koulutus on välttämätöntä parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Erityisen tärkeänä asiana tämä voidaan nähdä nopeasti kehittyvillä terapia-alueilla kuten aivosairauksien saralla.

Julkistamisaiheisiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä toimitusjohtaja Mikko Fernströmiin, puh. +358 40 355 1824.

 

 

 

Potilasjärjestöt

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2020

Suomen Neuroliitto Ry

 • Ilmoitus Avain-lehdessä, 6/2019 1921 €
 • Ilmoitus Avain-lehdessä, 3/2020 1921 €
 • Ilmoitus Avain-lehdessä, 5/2020 1921 €
 • Ilmoitus Neuroliiton kotisivuilla, huhtikuu-kesäkuu 900 €
 • Ilmoitustila Avainlehti.fi sivustolla, syyskuu-lokakuu 500 €
 • Ilmoitustila Avainlehti.fi sivustolla, marraskuu-joulukuu 500 €
 • Tukimaksu, 30.5.2020 Maailman MS-päivä 4760 €
 • Avain-lehden kestotilaus omalle henkilöstölle 640 €

Muistiliitto Ry

 • Tukimaksu, 11.11.2020 Muistikonferenssi 2000 €

Suomen Aivot Ry

 • Jäsenmaksu v. 2020 1000 €

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2019

Suomen Neuroliitto Ry

 • Ilmoitus Avain-lehdessä, helmikuu 1921 € 
 • Ilmoitus Avain-lehdessä, maaliskuu 1921 €
 • Ilmoitus Neuroliiton kotisivuilla, huhti-kesäkuu 900 €
 • Ilmoitus Neuroliiton kotisivuilla, marras-joukuu 483.87 €
 • Tukimaksu, 30.5.2019 Maailman MS-päivä 5000 €
 • Avain-lehden kestotilaus omalle henkilöstölle 640 €

Lihastautiliitto Ry

 • Lihastautikonferenssin 4.4.-5.4.2019 näytteilleasettajapaikka 380 € 

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2018

Suomen Neuroliitto Ry

 • Ilmoitus Neuroliiton kotisivuilla, loka-joulukuu 890 €
 • Tukimaksu, 30.5.2018 Maailman MS-päivä 5000 €
 • Avain-lehden kestotilaus omalle henkilöstölle 600 €
 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2017

Suomen Neuroliitto Ry

 • Ilmoitus Neuroliiton kotisivuilla, touko-kesäkuu 690 €
 • Tukimaksu, Kiss Goodbye to MS 6000 €
 • Avain-lehden kestotilaus omalle henkilöstölle 600 €

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2016

Suomen Neuroliitto Ry

 • Mainospaikka/ Ilmoitus Avain-lehdessä 4050 €
 • Tuki Maailman MS-päivän järjestelyihin 5000 €
 • Jäsenmaksut 60 €
 • Avain-lehden kestotilaus omalle henkilöstölle 330 €
 • Care deeply day, lounas omalle henkilöstölle palvelutalo Merenpisarassa 98,95€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2015

Suomen Neuroliitto Ry

 • Mainospaikka Avain-lehdessä 7065 €
 • Mainoslehtinen Avain-lehden yhteydessä 5940 € 
 • Maailman MS-päivä 2015 projekti 10 000 €
 • MS-Saana: MS-taudista kertova informaatiokampanja 5190,93 €  
 • Avain-lehden kestotilaus 420 €
 • Jäsenmaksut 120 €

Kanta-Hämeen Neuroyhdistys Ry

 • Avoin apuraha 1000€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2014

Suomen MS-liitto Ry

 • Jäsenmaksu 30€
 • Jäsenmaksu 30€
 • Mainospaikka Avain-lehdessä 1830€
 • Mainospaikka Avain-lehdessä 1630€
 • Maailman MS-päivän kampanjan sponsorointi 7000€

Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys Ry

 • Potilasohjelma MS-Story 1000€
 • Potilasohjelma MS-Story 2200€

Pirkanmaan MS-yhdistys Ry

 • Potilasohjelma MS-Story 500€
 • Potilasohjelma MS-Story 2200€

Lounais-Suomen MS-yhdistys Ry

 • Potilasohjelma MS-Story 2200€

Oulun seudun MS-yhdistys Ry

 • Potilasohjelma MS-Story 500€
 • Potilasohjelma MS-Story 800€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2013

Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 1000€

Keski-Suomen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 1500€

Lounais-Suomen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 1500€

Pirkanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 3000€

Lapin MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 2400€

Lounais-Suomen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 1900€

Vaasanseudun MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 6000€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2012

Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 2400€

Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 2100€

Kanta-Hämeen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 5500€

Keski-Suomen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 5500€

Lapin MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 6000€

Pirkanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 4000€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2011

Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 2400€

Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 2100€

Kanta-Hämeen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 5500€

Keski-Suomen MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 5500€

Lapin MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 6000€

Pirkanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 4000€

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille 2010

Keski-Pohjanmaan MS-yhdistys

 • Internet-sivujen tukemiseen 300€

Pirkanmaan MS-yhdistys

 • Avoin apuraha 4100€