Läpinäkyvyys - Finland

Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestön EFPIA:n (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan EFPIA:n julkistamisohjeita terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden taloudellisten suhteiden selventämiseksi.

EFPIA

Me Biogenilla koemme, että yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle ja terveydenhoidon kehittymiselle, sekä sitä kautta potilaiden elämänlaadun parantamiselle. Tämän yhteistyön tulee kuitenkin tapahtua avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen.

Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestön EFPIA:n (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan EFPIA:n julkistamisohjeita yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisten suhteiden selventämiseksi. EFPIA:n julkistamisohjeet on sisällytetty Suomessa osaksi Lääketeollisuus ry:n julkaisemia Eettisiä ohjeita  sekä niitä tarkentavaan Kysymyksiä ja vastauksia -dokumenttiin. Biogen Finland Oy noudattaa toiminnassaan näissä ohjeissa annettuja menetelmiä ja periaatteita. Edellä mainittuja ohjeita noudattaen Biogen on kerännyt kaikki terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille suorittamansa palkkiot ja taloudelliset etuudet tammikuusta 2015 lähtien.

Yhteistyöhön on sisältynyt  terveydenhuollon ammattilaisille tarjottua ammatillista koulutusta  nopeasti kehittyvällä aivosairauksien saralla. Biogen on voinut maksaa tilaisuuksissa luennoiville alan asiantuntijoille kohtuullisen korvauksen palkkiona työstään Lääkäriliiton suositusten mukaisesti. Aivosairauksien arvostetuimpia asiantuntijoita on käytetty neuvoa-antavina asiantuntijoina tukemassa suomalaisten aivosairauspotilaiden hoitojen kehittämistä ja edesauttamassa lääkehoitojen saatavuutta aivosairauksia sairastaville potilaille Suomessa. Biogen on lisäksi tukenut suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin. Näin on tarjottu aivosairauksia hoitaville suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus päästä kuulemaan tuoreimpia lääketieteellisiä tutkimustuloksia ja käymään tieteellistä tiedonvaihtoa kansainvälisten asiantuntijoiden kesken potilaiden hoitotulosten parantamiseksi edelleen. Biogen on lisäksi tukenut Suomessa toteutettua tutkimustoimintaa.

Uusin tieto ja koulutus on välttämätöntä parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Erityisen tärkeänä asiana tämä voidaan nähdä nopeasti kehittyvillä terapia-alueilla kuten aivosairauksien saralla.

Julkistamisaiheisiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä Head of External Affairs Mikko Fernströmiin, puh. +358 40 355 1824.

 

 

 

 

Potilasjärjestöt

 

Myönnetyt tuet potilasjärjestöille