Vores ansvar - Danmark

I Europa er vi medlem af Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutiske Industrier og Foreninger (EFPIA) og tilslutter os EFPIA Disclosure Code, et sæt vejledende principper, som forpligter lægemiddelvirksomheder til at offentligøre oplysninger om samarbejdet med sundhedspersoner og organisationer. 

EFPIA

Samarbejde med sundhedspersoner er en meget vigtig faktor i Biogens forskning og udvikling af innovative behandlinger, som kan forbedre livskvaliteten for patienter. Biogen er også overbevist om at dette samarbejde skal foregå i et transparent miljø.

Som medlem af EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) tilslutter Biogen sig EFPIA Disclosure Code som forpligter os til at indsamle og offentligøre oplysninger om dette samarbejde i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Ved slutningen af hvert kalenderår indsendes en liste til Lægemiddelstyrelsen med navne på læger, vi har haft samarbejde med i det forløbne år, både lønnet og ulønnet, arbejdssted og personnummer eller CVR nummer, samt hvilken periode samarbejdet har fundet sted. Lægernes samarbejde med virksomheder offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Donationer og samarbejdsaftaler

Donationer og tilskud

Samarbejdsaftaler med Konsulentbureauer

Biogen har gjort eksterne bureauer bekendt med ENLI’s lobbykodeks for dialog og forhandlinger med politikere, embedsmænd og myndigheder. Det vil til enhver tid være Biogens ansvar at sikre, at bureauet overholder ENLI’s lobbykodeks.

 

Samarbejdsaftaler med patientforeninger

Scleroseforeningen
Cykelnerven 2023


Alzheimerforeningen

Et Demensvenligt Danmark 2021-2022