Odpovědnost – Česká republika

Společnost Biogen je členem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), a proto podporujeme Kodex Transparentní spolupráce EFPIA. Tento Kodex je souborem zásad, na jejichž základě mají farmaceutické společnosti povinnost zveřejňovat převody hodnot poskytované zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím se sídlem v rámci Evropy.

EFPIA

Aby mohla společnost Biogen vyvíjet nové léčivé přípravky a přinášet je pacientům, kterým taková léčba poskytuje úlevu a zlepšení kvality života, musí spolupracovat se zdravotnickými odborníky.

Společnost Biogen je zároveň přesvědčena o tom, že tato spolupráce musí být transparentní a otevřená. Společnost Biogen se jakožto člen EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) zavázala přijmout za své a dodržovat Kodex transparentní spolupráce, který EFPIA vydala. V souladu s tímto Kodexem společnost Biogen od 1. 1. 2015 eviduje všechny platební transakce a příspěvky, které poskytla zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Tyto transakce a příspěvky budou zveřejněny v červnu 2016 v souladu s Kodexem transparentní spolupráce, který vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP, české zastoupení EFPIA), a v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

 

 

 

Granty pacientským organizacím

PŘEHLED GRANTŮ PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2018

Název organizace Popis projektu Datum projektu Částka
Roska Ostrava

seminář ke Světovému dni roztroušené sklerózy v Ostravě

23.5.2018 10 000 Kč
 
Biogen-10528