Odpovědnost – Česká republika

Společnost Biogen je členem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), a proto podporujeme Kodex Transparentní spolupráce EFPIA. Tento Kodex je souborem zásad, na jejichž základě mají farmaceutické společnosti povinnost zveřejňovat převody hodnot poskytované zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím se sídlem v rámci Evropy.

EFPIA

Aby mohla společnost Biogen vyvíjet nové léčivé přípravky a přinášet je pacientům, kterým taková léčba poskytuje úlevu a zlepšení kvality života, musí spolupracovat se zdravotnickými odborníky.

Společnost Biogen je zároveň přesvědčena o tom, že tato spolupráce musí být transparentní a otevřená. Společnost Biogen se jakožto člen EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) zavázala přijmout za své a dodržovat Kodex transparentní spolupráce, který EFPIA vydala. V souladu s tímto Kodexem společnost Biogen od 1. 1. 2015 eviduje všechny platební transakce a příspěvky, které poskytla zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Tyto transakce a příspěvky budou zveřejněny v červnu 2016 v souladu s Kodexem transparentní spolupráce, který vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP, české zastoupení EFPIA), a v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

 

 

 

Granty pacientským organizacím

PŘEHLED GRANTŮ PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2019

Název organizace Popis projektu Datum projektu Částka
Roska České Budějovice

vybudování  rehabilitačních prostor pro pacienty s RS

8.4.2019 151 750 Kč
Roska Ostrava

seminář ke Světovému dni roztroušené sklerózy v Ostravě

22.5.2019 10 000 Kč
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů

18.-20.10.2019 48 000 Kč
Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS

18.-20.10.2019 40 000 Kč
Pacienti IBD z. s.

aktivity spolku Pacienti IBD-regionální semináře

 

podpora vzdělávacích a propagačních materiálů

říjen - listopad 2019

 

říjen - prosinec 2019

60 000 Kč
 
Biogen-45613 Mar 2020