Odpovědnost – Česká republika

Společnost Biogen je členem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), a proto podporujeme Kodex Transparentní spolupráce EFPIA. Tento Kodex je souborem zásad, na jejichž základě mají farmaceutické společnosti povinnost zveřejňovat převody hodnot poskytované zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím se sídlem v rámci Evropy.

EFPIA

Aby mohla společnost Biogen vyvíjet nové léčivé přípravky a přinášet je pacientům, kterým taková léčba poskytuje úlevu a zlepšení kvality života, musí spolupracovat se zdravotnickými odborníky.

Společnost Biogen je zároveň přesvědčena o tom, že tato spolupráce musí být transparentní a otevřená. Společnost Biogen se jakožto člen EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) zavázala přijmout za své a dodržovat Kodex transparentní spolupráce, který EFPIA vydala. V souladu s tímto Kodexem společnost Biogen od 1. 1. 2015 eviduje všechny platební transakce a příspěvky, které poskytla zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Tyto transakce a příspěvky budou zveřejněny k 30. červnu za minulý kalendářní rok v souladu s Etickým kodexem,  který vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP, české zastoupení EFPIA), a v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

 

 

 

PODPORA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2021

 

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Sponsorship akce Pražské gerontologické dny – Život s demencí v nové době

6.-7. 10. 2021 75 000 Kč

 

Biogen-168008 May 2022