Odpovědnost – Česká republika

Společnost Biogen je členem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), a proto podporujeme Kodex Transparentní spolupráce EFPIA. Tento Kodex je souborem zásad, na jejichž základě mají farmaceutické společnosti povinnost zveřejňovat převody hodnot poskytované zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím se sídlem v rámci Evropy.

EFPIA

Aby mohla společnost Biogen vyvíjet nové léčivé přípravky a přinášet je pacientům, kterým taková léčba poskytuje úlevu a zlepšení kvality života, musí spolupracovat se zdravotnickými odborníky.

Společnost Biogen je zároveň přesvědčena o tom, že tato spolupráce musí být transparentní a otevřená. Společnost Biogen se jakožto člen EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) zavázala přijmout za své a dodržovat Kodex transparentní spolupráce, který EFPIA vydala. V souladu s tímto Kodexem společnost Biogen od 1. 1. 2015 eviduje všechny platební transakce a příspěvky, které poskytla zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Tyto transakce a příspěvky budou zveřejněny v červnu 2016 v souladu s Kodexem transparentní spolupráce, který vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP, české zastoupení EFPIA), a v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

 

 

 

PODPORA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2020

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

SMÁci, z. s.

podpora projektu na tvorbu internetových stránek

08-12/2020 130 000 Kč
SMÁci, z. s.

Přednášková činnost: 2020 Advocacy Forum: Sharing Best Practices across Patient Advocacy

15.9.2020 8 812 Kč
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů

tisk brožury v českém jazyce Fatigue - an invisible symptom of MS (Únava - neviditelný symptom MS)

14.-16.8.2020 48 000 Kč
Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS

2.-4.10.2020 přesunuto na 15.-17.10.2021 60  000 Kč
Parent project, z.s.

Přednášková činnost – KREMS konference

18.11.2020

8 437,50 Kč

 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Sponsorship akce Pražské gerontologické dny – život s demencí v roce 2020

8.10.2020

22 500 Kč

 

 
Biogen-98636 May 2021