Odpovědnost – Česká republika

Společnost Biogen je členem Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), a proto podporujeme Kodex Transparentní spolupráce EFPIA. Tento Kodex je souborem zásad, na jejichž základě mají farmaceutické společnosti povinnost zveřejňovat převody hodnot poskytované zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím se sídlem v rámci Evropy.

EFPIA

Aby mohla společnost Biogen vyvíjet nové léčivé přípravky a přinášet je pacientům, kterým taková léčba poskytuje úlevu a zlepšení kvality života, musí spolupracovat se zdravotnickými odborníky.

Společnost Biogen je zároveň přesvědčena o tom, že tato spolupráce musí být transparentní a otevřená. Společnost Biogen se jakožto člen EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) zavázala přijmout za své a dodržovat Kodex transparentní spolupráce, který EFPIA vydala. V souladu s tímto Kodexem společnost Biogen od 1. 1. 2015 eviduje všechny platební transakce a příspěvky, které poskytla zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím.

Tyto transakce a příspěvky budou zveřejněny k 30. červnu za minulý kalendářní rok v souladu s Etickým kodexem,  který vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP, české zastoupení EFPIA), a v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

 

 

 

 

PODPORA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SPOLUPRÁCI S PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2022

 

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Edukační víkend pro nové a stávající pacienty s roztroušenou sklerózou – úhrada nákladů na ubytování, stravování pro účastníky

14. 10. 2022 86 920 Kč
Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

“ATTENDANCE EVENTS OF THE BRANCH ASSOCIATIONS OF UNIE ROSKA 2022” –cyklus rehabilitačních cvičení pro členy poboček Unie Roska – pacienty s MS: úhrada nákladů na pronájem prostor, rehabilitační cvičení, rehabilitační kurzy, fyzioterapie pro účastníky

14. 8. –
31. 12. 2022
123 484 Kč
Smáci, z.s.

Rozšíření aktivit pacientské organizace a posílení kapacity její činnosti – úhrada nákladů na intervenční linku a osobní konzultace, zpracování webových stránek, zpracování a tisk informačních materiálů, ubytování pro účastníky psychorehabilitace

14. 8. 2022 – 31. 7. 2023 169 000 Kč
PARENT PROJECT, z.s.

Přednesení prezentace na akci: 2022 Virtual Patient Advocacy Group Forum: Supporting People with Neuromuscular Diseases to Create and Maintain an Independent and Active Life

13. 10. 2022 6 067 Kč
Národní asociace pacientských organizací (NAPO), z.s.

Přednesení prezentace na akci: 2022 Virtual Patient Advocacy Group Forum: Supporting People with Neuromuscular Diseases to Create and Maintain an Independent and Active Life

13. 10. 2022 6 875 Kč

Biogen-210071 květen 2023