Transparantie - Belgium
NL |  FR

In Europa, zijn wij lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en steunen we de EFPIA Disclosure Code, een reeks principes  die farmaceutische bedrijven verplicht om waardeoverdrachten aan Europese zorgverleners en gezondheidsorganisaties openbaar te maken.

België – Sunshine Act

De Belgische wetgever heeft beslist om de hierboven vermelde transparantieprincipes om te zetten in nationale wetgeving (Sunshine Act: Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016 – KB Sunshine Act: Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, B.S. 23 juni 2017).

Kennisgevingsplichtige ondernemingen moeten premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen die een praktijk, exploitatie- of maatschappelijke zetel in België hebben, documenteren en jaarlijks openbaar maken op het platform betransparent.be (artikel 41, §2 Sunshine Act).

 

 

 

Steun aan patiëntenverenigingen

Biogen is trots op zijn samenwerking met patiëntenverenigingen en steunt hun engagement om het leven van hun leden te verbeteren en de aandacht te vestigen op ernstige ziekten. 

Samen spannen we ons in om de levenskwaliteit van patiënten te verhogen en financieren we medische research om doeltreffende behandelingen te ontdekken.

Article 49 pharma.be Code
(EFPIA Code of Conduct)

 

Steun aan patiëntenverenigingen 2018
Biogen Belgium SA-NV

Patient organization Project Amount of support
CHARCOT STICHTING Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 8.000 €
MOVE TO SPORT Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 3.000 €
LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES COMMUNAUTE FRANCAISE Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 8.000 €
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN VZW Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 8.400 €
NATIONALE BELGISCHE MULTIPLE SCLEROSE LIGA Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 2.000 €

 

CO-BEL-0081 Version 09/2018

Pharmacovigilance

Bij vermoeden van een bijwerking, kan u het meldingsformulier invullen en doorsturen, of rechtstreeks contact opnemen met onze medische afdeling:

drugsafety.belux@biogen.com
Tel
02/219 12 18
Fax 02/219 23 58
Biogen Belgium sa-nv – Parklane G – Culliganlaan 2G -1831 Diegem
 
Minimale vereiste informatie:

  • Identiteit van de rapporterende persoon
  • Initialen,leeftijd en geslacht van de patiënt
  • Betrokken medicatie
  • Beschrijving van de bijwerking

Meldingsformulier

Biogen-18702 – Version June 2019