Transparantie - Belgium
NL |  FR

In Europa, zijn wij lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en steunen we de EFPIA Disclosure Code, een reeks principes  die farmaceutische bedrijven verplicht om waardeoverdrachten aan Europese zorgverleners en gezondheidsorganisaties openbaar te maken.

EFPIA

Biogen gelooft sterk dat de samenwerking met beroepsbeoefenaars cruciaal is in de ontdekking, ontwikkeling en vooziening van innovatieve therapieën die belangrijk zijn voor het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten wereldwijd. Tegelijkertijd, geloven we dat deze interacties moeten plaatshebben op een open en transparante manier.

Als lid van EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), is Biogen trots de EFPIA Disclosure Code te onderschrijven en na te leven. In lijn met deze code, heeft Biogen alle betalingen en bijdragen overgemaakt aan personen en organisaties in de zorgsector verzameld, en dit sinds januari 2015.

 

 

 

ALL-BEL-0176a(2) Version 06/2017

Steun aan patiëntenverenigingen

Biogen is trots op zijn samenwerking met patiëntenverenigingen en steunt hun engagement om het leven van hun leden te verbeteren en de aandacht te vestigen op ernstige ziekten. 

Samen spannen we ons in om de levenskwaliteit van MS-patiënten te verhogen en financieren we medische research om doeltreffende behandelingen te ontdekken. Elk jaar steunt Biogen verschillende projecten: de MS-Liga Vlaanderen, de Ligue Belge de la Sclérose en Plaques in de Franstalige gemeenschap en de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga.

Article 49 pharma.be Code
(EFPIA Code of Conduct)

 

Steun aan patiëntenverenigingen 2016
Biogen Belgium SA-NV

Patient organization Project Amount of support
CHARCOT FOUNDATION Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 8.000 €
LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUE
Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 11.140 €
MOVE TO SPORT VZW
Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 2.500 €
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN
Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 8.525 €
NATIONALE BELGISCHE MULTIPLE SCLEROSE LIGA
Financial support for activities aiming to increase the awareness of Multiple Sclerosis 3.500 €

 

ALL-BEL-0176a(1) Version 03/2017

Pharmacovigilance

Bij vermoeden van een bijwerking, kan u het meldingsformulier invullen en doorsturen, of rechtstreeks contact opnemen met onze medische afdeling:

drugsafety.belux@biogen.com
Tel
02/219 12 18
Fax 02/219 23 58
Biogen Belgium sa-nv – Parklane G – Culliganlaan 2G -1831 Diegem
 
Minimale vereiste informatie:

  • Identiteit van de rapporterende persoon
  • Initialen,leeftijd en geslacht van de patiënt
  • Betrokken medicatie
  • Beschrijving van de bijwerking

Meldingsformulier

ALL-BEL-0176a(1) Version 03/2017