Archív

 

Podpora rok 2022

 • Podpora podujatí Sponzorstvo
  Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM
  ), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava

  8. Ročník od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex – Máj 2022
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 5000 € + 1015 €

  Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava
  Šiesta celoslovenská pacientska konferencia AOPP – November 2022

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, tlačová správa, plagáty, letáky, elektronické bannery, verbálna zmienka), propagácia loga spoločnosti na webovej stránke AOPP a sociálnych sieťach v rámci vizuálu ku konferencii
  Suma: 3000 €

  Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  Svetový deň ľudí s SM „Deň Slnečníc 2022“, Máj, 2022

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) edukačná prednáška, inzercia v časopise
  Suma 5 000 €

  18. Ročník Abilympiády SZSM, Október, 2022
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty) edukačná prednáška, inzercia v časopise
  Suma: 3 000 €

  Organizácia muskulárnych distrofikov v SR, Mesačná 12, 82101 Bratislava
  Umiestnenie loga na stránke OMDVSR
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na webe organizácie
  Suma: 2500 €

  Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Kollárova 11, 902 01 Pezinok
  Umiestnenie loga na stránke SAZCH

  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na webe organizácie
  Suma: 2500 €

 • Grant
  Asociácia pomoci postihnutým – APPA,
   Krajinská 32, 921 01 Piešťany

  O krok vpred 2022
  Účel:  prispieť k skvalitneniu života detí a dospelých so zdravotným postihnutím;
  umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať špeciálne rehabilitácie podľa ich vlastného výberu;podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu.
  Suma 8 000 €

 • Iné
  OZ AMAZONKY
  , Namestie SNP 13, 81106 Bratislava
  Účel: Novoročné pohľadnice - nákup pohľadníc pre spoločnosť Biogen
  Suma: 510 €

 

Podpora rok 2021

 • Podpora Sponzorstvo
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel:  prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 5000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  17. ročník Abilympiády SZSM 2021
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga v tlačených materiáloch, bezplatná inzercia v časopise Nádej, 30. minút prednáška v odbornom programe podujatia
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA 2021
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v rámci projektu na www.socia.sk, na FB SOCIA, PPC kampaň, audio - vizuálnych materiáloch, logo vo videu ku kampani o demencii, vizuály kampane a tlačovej správe.
  Suma: 13 000 €
  Organizácia: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, so sídlom Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  Piata celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: uverejnenie loga spoločnosti Biogen na spoločnom pútači spolu s ostatnými podporovateľmi konferencie, v programe konferencie, v spodnej lište obrazovky počas online prenosu a na stránke AOPP: https://aopp.sk/event
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava
 • Iná podpora
  Novoročné pohľadnice pre spoločnosť Biogen
  Účel: nákup pohľadníc
  Suma: 825 €
  Organizácia: OZ AMAZONKY, Námestie SNP 13, 81106 Bratislava

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.
 

Podpora rok 2020

 • Podpora Sponzorstvo
  30. výročie založenia SZSM- Konferencia
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga v tlačených materiáloch, propagačnej stene, bezplatná inzercia v časopise Nádej, 30. minút prednáška v odbornom programe podujatia
  Suma: 4000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 917 01  Trnava
  Kampaň Staroba sa nás dotýka 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v rámci projektu na www.socia.sk, na FB SOCIA, audio - vizuálnych materiáloch, logo vo videu ku kampani o demencii, vizuály kampane a tlačovej správe Suma: 3000 €
  Organizácia: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, so sídlom Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  Zverejnenie názvu spoločnosti Biogen s prelinkom na spoločnosť na webovej stránke – sazch.sk/parneri-2020/2021
  Účel: prezentácia spoločnosti na stránke organizácie
  Suma: 2500 €
  Organizácia: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH), so sídlom Kollárova 11, 90201 Pezinok
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, letáky, elektronické bannery), propagácia loga spoločnosti na sociálnych sieťach a webe združenia
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  16. ročník Abilympiády SZSM 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach, plagáte, web-stránke akcie, 30 minút prednáška v odbornom programe
  Suma: 4000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Štvrtá celoslovenská pacientska konferencia
  Účel: uverejnenie loga spoločnosti Biogen na spoločnom pútači spolu s ostatnými podporovateľmi konferencie, v programe konferencie, v spodnej lište obrazovky počas online prenosu a na stránke AOPP: https://aopp.sk/event
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práva pacientov, Prešovská 346/39, 821 08  Bratislava 
 • Granty
  Corona vírus nás nezastaví
  Účel: podpora projektu - organizácia pravidelných online stretnutí (Bratislava, Trenčín, Žilina) členov združenia za účelom poskytnutia aktuálnych informácií, postupov týkajúcich sa aktuálnej situácie, zabezpečenie ochranných prostriedkov, zabezpečiť kontakt s odbornou verejnosťou v súvislosti s vypracovaním odporúčaní pre pacientov
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  SMA – spoločne myslíme aktívne!
  Účel: identifikácia potrieb pacientov a vhodných komunikačných nástrojov na vzdelávanie pacientov, príprava príspevkov na identifikované témy a redakčné spracovanie príspevkov, organizácia letných pobytov pre deti a rodiny, zabezpečenie rehabilitácie pre pacientov
  Suma: 20 000 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 8, 82104 Bratislava
 • Iné
  Rúška pre spoločnosť Biogen
  Účel: nákup rúšok
  Suma: 720 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava

 

Podpora rok 2019

 • Podpora podujatí Sponzorstvo:
  Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na pozvánke podujatia, spoločnom pútači, na webovej stránke spoločnosti
  Suma: 2500 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práv pacientov, so sídlom Prešovská 346/39, 82108 Bratislava
  Deň Slnečníc 2019
  Účel: prezentácia spoločnosti formou stánku, loga spoločnosti na pozvánkach, na web stránke a plagáte akcie, inzercia v časopise Nádej.
  Suma: 7000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na billboardoch, na všetkých propagačných materiáloch, pri ostatných printoch (inzercia), propagácia na sociálnych sieťach a webe združenia, názov etapy pomenovaný podľa partnera/sponzora na úvodnej bráne
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Edukačný seminár pre novo diagnostikovaných pacientov a Sekcie detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie, tlačených materiáloch a na web stránke SZSM ako hlavného partnera podujatia, 30 minút v odbornom programe- čas vyhradený na odbornú prednášku počas podujatia, uverejnenie článku o podujatí v časopise Nádej, ktorý vydáva SZSM s uvedením partnerov.
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  SM fórum 2019: cvičíme v parku
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 1000 €
  Organizácia: Občianske združenie pri Neurologickej klinike FN LP a LF UPJŠ LF, Rastislavova 43, 041 90 Košice
  Benefičný večer postihnutých optimizmom
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie, v programe, v časopise na web stránke, na sociálnych sieťach
  Suma: 1500 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Diár 2020
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v diári pacientskej organizácie
  Suma: 1500 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 1700/8, 821 04 Bratislava 

 

Podpora rok 2018

 • Podpora podujatí Sponzorstvo: 
  Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na pozvánke podujatia, na webovej stránke
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Asociácia na ochranu práv pacientov, so sídlom Prešovská 346/39, 82108 Bratislava
  Deň Slnečníc 2018
  Účel: prezentácia spoločnosti formou stánku, loga spoločnosti na pozvánkach a plagáte akcie
  Suma: 3000 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Špecializované pracoviská pre zriedkavé choroby: Čo prinášajú, kam smerujú
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti v dokumentácii akcie
  Suma: 2000 €
  Organizácia: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH), so sídlom Kollárova 11, 90201 Pezinok
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga na billboardoch, na všetkých propagačných materiáloch, pri ostatných printoch (inzercia), propagácia na sociálnych sieťach a webe združenia, názov etapy pomenovaný podľa partnera/sponzora na úvodnej bráne
  Suma: 6000 €
  Organizácia: Združenie Sclerosis Multiplex Nádej (SZSM), Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
  Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekcie detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 500 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava
  Edukačný seminár “Ako sa správne liečiť, cvičiť a stravovať pri SM”
  Účel: prezentácia spoločnosti formou loga spoločnosti na pozvánkach akcie
  Suma: 500 €
  Organizácia: Slovenský zväz sclerosis multiplex, so sídlom K. Čulena 12, 91701 Trnava

 

Podpora rok 2017

 • Finančné dary:
  Edukácia pacientov a podpora pri šírení informácií pre pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA)
  Účel: Podpora pri šírení informácií o dôležitosti genetického vyšetrenia pre pacientov s SMA za účelom spresnenia informácií o počte pacientov s SMA, nakoľko tieto dáta niesú špecificky registrované v Slovenskej republike.
  Suma: 2,000 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom Vrútocka 8, 821 04 Bratislava 
 • Podpora podujatí Sponzorstvo:
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: Zvýšiť verejné povedomie o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a spoločnosti Biogen ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM
  Suma: 6 000 €
  Organizácia: Združenie sclerosis multiplex Nádej, so sídlom Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
  Benefíca a kongres SZSM
  Účel: Podpora povedomia pacientov o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a komunikácia Biogen spoločnosti ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM liečbe.
  Suma: 5 000 €
  Organizácia: Slovenský zväz Sclerosis multiplex so sídlom: K. Čulena 12, 917 01 Trnava

 

Podpora rok 2016

 • Finančné dary:
  Klub Sclerosis Multiplex Trnava, so sídlom Vančova 1, 917 01 Trnava sumou 288 EUR na zabezpečenie tlačových  materiálov (príprava a tlač propagačného materiálu pri príležitosti Svetového dňa SM – Deň Slnečníc).
 • Podpora podujatí Sponzoring: 
  Združenie Sclerosis Multiplex NÁDEJ, so sídlom Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava sumou 15 000€ II.ročník podujatia So sklerózou multiplex na bicykli v dňoch 16-21.5., generálne partnertvo podujatia.

 

Podpora rok 2015

 • Slovenský zväz sclerosis multiplex so sídlom: K. Čulena 12, 917 01 Trnava sumou 3052 EUR na zabezpečenie vytlačenia tlačovín (brožúr, trojskladačkiek, plagátov) – materiál ku Svetovému dňu SM.

 

Podpora rok 2014

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 5160 EUR, ktorý bol použitý na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou a  pokrytie nákladov spojených s  akciou  “Deň Nádeje – Krok s SM - Máj 2014”.
 • Slovenský zväz Sclerosis Multiplex formou finančného príspevku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov spojených s  akciami: Edukácia pacientov, Edukačný seminár pre deti a ich rodičov, mládež a novodiagnostikovaných pacientov.

 

Podpora rok 2013

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 6000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov s realizáciou Kroku SM deň Nádeje – 18.5. a pokrytie nákladov spojených s “Mobilným stacionárom”.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume 4200 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov akcií: Celoslovenskej konferencie pod názvom “Kvalita života pri SM v rámci Medzinárodného dňa ľudí s SM a Dňa Slnečníc, Bratislava, 24.5., 9. Ročník Abilympiády SZSM 2013 a 2. Ročník Medzinárodnej Abilympiády SM organizovanej 28.6.-1.7.1, Stretnutie predsedov klubov SM v rámci zasadnutia VR SZSM a Lekárskej rady pri SZSM 15-17.11.

Podpora rok 2012

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 16 000 EUR, ktorý bol použitý na čiastočnú podporu nákupu automobilu pre pacientov so sklerózou multiplex s poruchami chôdze, krytie nákladov pre účastnikov vzdelávacej akcie ustkutočnenej 10-14.4. a pokrytie nákladov s realizáciou Kroku SM deň Nádeje – 9.5.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov 8. Ročníka Abyilympiády SZSM 2012 a 1 ročníka Medzinárodnej Abiliympiády SM konanej 15-18.6.
 • Občianske združenie Spišský Klub SM formou finančného príspevku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov vzdelávacieho podujatia - III. Levočské dni pacientov so SM 24-26.5.

Podpora rok 2011

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 5391,79 EUR na podporu organizácie akcie Krok s SM - 7.mája 2011, pacientského pobytu 22-23. októbra 2011, účasť na Výročnom kongrese EMSP 2011.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume 5000 EUR na podporu Abilympiady pre rok 2011 a podporu organizácie akcie Krok s SM - 7.5.

Podpora rok 2010

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 3621,15 EUR na podporu organizácie valného zhromaženia Vyrval, zakúpenie audio systému a zakúpenie stolov na počítače do chránenej dielne Scarabeus v Bratislave.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume  5000 EUR na vydanie kalendára z Abilympiády pre rok 2011, 20. výročie SZSM v Turčianskych Tepliciach a podporu organizácie Svetového dňa sclerosis multiplex.

Podpora rok 2009

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 5134,85 EUR na podporu akcie Deň nádeje – Svetový deň SM, 27.mája 2009
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume  5550 EUR na vydanie kalendára z Abilympiády pre rok 2010