Przejrzystość Archiwa

 

w 2022 roku

 

Indywidualne ujawnianie - odrębna pozycja dla każdej OP (Świadczenia przekazane w danym okresie raportowanym podlegają sumowaniu; jedynie na żądanie uprawnionego podmiotu może zostać przedstawione szczegółowe zestawienie)

 

Nazwa podmiotu Siedziba/miejsce prowadzenia działalności Opis charakteru udzielonej pomocy lub rodzaju świadczonych usług** Wartość wsparcia dla OP w PLN
Alzheimer Polska Warszawa Sponsoring organizacji konferencji 2.800,00
Fundacja SMA Warszawa Granty i darowizny na rzecz projektów realizowanych przez organizację pacjentów oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych, udział w spotkaniach grup doradczych) 196.707,00
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Warszawa Wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. - wygłoszenie wykładu w trakcie wydarzenia edukacyjnego 1.365,00
Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie Warszawa Darowizna 429,55
Fundacja SM Walcz o Siebie Pęcice Małe Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) 125.479,00
Fundacja StwardnienieRozsiane.info Gdynia Sponsoring organizacji konferencji 10.000,00
Fundacja Urszuli Jaworskiej Warszawa Sponsoring organizacji konferencji 15.000,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warszawa Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie grantu i sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) 129.180,00
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie Głosków Grant na rzecz projektu realizowanego przez organizację pacjentów 30.000,00

 

Pozostałe - informacje, które nie mogły zostać ujawnione indywidualnie

Kwota Świadczeń dla Beneficjentów 0
Liczba Beneficjentów w zestawieniu zbiorczym 0
%  liczby Beneficjentów uwzględnionych w zestawieniu zbiorczym w odniesieniu do ogólnej liczby Beneficjentów - według kategorii 0

w 2021 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Usługa - udział w spotkaniu promującym aplikację Cleo 616,00 PLN
2 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Grant na rzecz całorocznych działań edukacyjnych w obszarze SM 92.000,00 PLN
3 FUNDACJA SMA Usługa - przygotowanie prezentacji p.t. “Workshops for adults with SMA and other good practices for adult patients” 574,00 PLN
4 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz aktywny udział w sesji pt. "Programy Lekowe SM - zarządzanie oraz ich wartość dla pacjenta, neurologa i szpitala" w czasie 10. MSEM w dniu 27.10.2021 889,29 PLN
5 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Sponsoring działań komunikacyjnych dla pacjentów z SM w czasie pandemii COVID-19 - kampania 2021/2022 172.200,00 PLN
6 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Dzialania komunikacyjne zwiazane z promocja aplikacji Cleo 24.600,00 PLN
7 FUNDACJA CHOROB MÓZGU Sponsoring Studia Akademii Fundacji Chorób Mózgu podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniach 15-17.09.2021 20.000,00 PLN
8 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE Usługa - Nagranie wykładu video do umieszczenia na stronie internetowej projektu Akademia Młodego Smologa 862,23 PLN
9 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA (MPS) MUKOPOLISACHARYDOZĘ I CHOROBY RZADKIE Grant na rzecz pobytu rehabilitacyjnego dzieci z chorobami ultrarzadkimi 40.000,00 PLN
10 FUNDACJA SMA Grant na rzecz warsztatów dla dorosłych pacjentów z SMA 60.000,00 PLN
11 FUNDACJA SMA Grant na rzecz działań edukacyjnych skierowanych do fizjoterapeutów 50.000,00 PLN
12 FUNDACJA SMA Grant na rzecz kampanii edukacyjnej "Trzy lata leczenia SMA w Polsce" 25.000,00 PLN

w 2020 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROWADZENIE TELEWIZJI INTERNETOWEJ PTSR 20.000 PLN
2 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORGANIZACJA PROJEKTU "ABILIMPIADA" 30.000 PLN
3 Fundacja PTSR PUBLIKACJA CZASOPISMA "SM EXPRESS" 20.000 PLN
4 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SM I 30-LECIA PTSR 26.000 PLN
5 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WALCZ O SIEBIE" 75.000 PLN
6 FUNDACJA SMA REALIZACJA KAMPANII EDUKACYJNEJ "BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI O SMA" 80.000 PLN
7 FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ REALIZACJA SZKOLENIA PERSONELU KOSM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASYSTENTÓW OPIEKI 7.871 PLN
8 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ RADOM REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WYJŚC Z CIENIA I STAĆ SIĘ WIDOCZNYM" 9.300 PLN
9 FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE SPONSORING DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 120.000 PLN
10 KRAJOWE FORUM ORPHAN SPONSORING KONFERENCJI "CHOROBY RZADKIE - DIAGNOSTYKA I LEKI DEDYKOWANE ICH TERAPII - WYZWANIA DLA POLSKI 2021" 26.000 PLN
11 KRAJOWE FORUM ORPHAN SPONSORING KONFERENCJI "ŚWIATOWY DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2020" 30.000 PLN