Archiv

 

Podpora Pacientských Organizací

2021 data

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2021

 

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Sponsorship akce Pražské gerontologické dny – Život s demencí v nové době

6.-7. 10. 2021 75 000 Kč
 
Biogen-168008 May 2022

2020 data

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2020

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

SMÁci, z. s.

podpora projektu na tvorbu internetových stránek

08-12/2020 130 000 Kč
SMÁci, z. s.

Přednášková činnost: 2020 Advocacy Forum: Sharing Best Practices across Patient Advocacy

15.9.2020 8 812 Kč
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů

tisk brožury v českém jazyce Fatigue - an invisible symptom of MS (Únava - neviditelný symptom MS)

14.-16.8.2020 48 000 Kč
Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS

2.-4.10.2020 přesunuto na 15.-17.10.2021 60  000 Kč
Parent project, z.s.

Přednášková činnost – KREMS konference

18.11.2020

8 437,50 Kč

 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Sponsorship akce Pražské gerontologické dny – život s demencí v roce 2020

8.10.2020

22 500 Kč

 

 
Biogen-98636 May 2021

2019 data

PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2019

Název organizace

(Organization name)

Popis projektu

(Project description)

Datum projektu

(Date of project)

Částka

(Value in CZK)

Roska České Budějovice

vybudování rehabilitačních prostor pro pacienty s RS

8.4.2019 151 750 Kč
Roska Ostrava

seminář ke Světovému dni roztroušené sklerózy v Ostravě

22.5.2019 10 000 Kč
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů

18.-20.10.2019 48 000 Kč
Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS

18.-20.10.2019

40 000 Kč

 

Pacienti IBD z. s.

aktivity spolku Pacienti IBD-regionální semináře

podpora vzdělávacích a propagačních materiálů

říjen - listopad 2019
říjen - prosinec 2019

60 000 Kč

 

 

Biogen-45613 Mar 2020